Anatole Media

Sven-Olof Dahlgren, auktoriserad translator

Tjänster:

  • Översätter från arabiska till svenska
  • Korrekturläsning av översättningar till och från arabiska

 

Hur arbetet går till

Du kan om du vill skicka en kopia först så skall jag beräkna priset. Det går bra att skicka som e-post eller vanlig post.  Det blir 10-15% fler ord i den svenska översättningen om det är mest text. Om det är betyg blir det ungefär samma ordantal.
Jag tillämpar förskottsbetalning för privatpersoner. Efter betalning tar det normalt högst 5 arbetsdagar (ej lördag och söndag).

Du kan betala till bankgiro: 886-1585,  Anatole Media /Shadya Dahlgren. Det behövs inget clearingnummer. Men skriv gärna ditt namn i rutan för meddelande. (Banken är Handelsbanken, viktigt vid betalningar från utlandet)

Om du beställer bör du låta två personer vidimera kopian: De skriver datum, sin namnteckning, sitt namn med tydliga bokstäver samt sitt telefonnummer på kopian; de intygar på det sättet att kopian stämmer med originalet. Du kan också skicka originalet, men då bör det vara rekommenderat.

Kontakta Anatole Media

Sven-Olof Dahlgren
Skolspåret 15, 4 tr.
424 31 Angered
Telefon: 0730-70 47 40
E-post: svenolof.dahlgren@gmail.com